1 Sm 17,4

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 4 Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź.


Zobacz rozdział