1 Sm 17,50

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
17 50 Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza.


Zobacz rozdział