1 Sm 18,1-3

SAUL I DAWID
Walka Dawida z Goliatem
18 1 Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. 2 Od tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. 3 Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni*, umiłował go bowiem jak samego siebie.


Przypisy

18,3 - Dosł.: "przymierze".

Zobacz rozdział