1 Sm 2,3

HELI I SAMUEL
Ofiarowanie Samuela na służbę Bożą
2 3 Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym: On waży uczynki.


Zobacz rozdział