1 Sm 20,23

SAUL I DAWID
Jonatan po przyjacielsku ostrzega Dawida
20 23 Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie: Oto Pan między mną a tobą na wieki».


Zobacz rozdział