1 Sm 20,42

SAUL I DAWID
Jonatan po przyjacielsku ostrzega Dawida
20 42 Wreszcie Jonatan rzekł do Dawida: «Idź w pokoju! Niech się stanie to, co przysięgaliśmy w imię Pana, mówiąc: Pan będzie między mną a tobą, między rodem moim a rodem twoim na wieki».


Zobacz rozdział