1 Sm 24,20

SAUL I DAWID
Dziwne spotkanie w jaskini Engaddi
24 20 Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił.


Zobacz rozdział