1 Sm 29,9

SAUL I DAWID
Dawid osobą podejrzaną
29 9 Akisz odrzekł Dawidowi: «Wiem, że byłeś dla mnie dobry jak anioł Boży, jednak książęta filistyńscy twierdzą: "Niech z nami nie idzie do walki".


Zobacz rozdział