1 Sm 30,1

SAUL I DAWID
Wyprawa przeciw Amalekitom
30 1 Kiedy Dawid wracał razem ze swymi ludźmi do Siklag w trzecim dniu, Amalekici [tymczasem] najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i strawili ogniem.


Zobacz rozdział