1 Sm 30,12a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
SAUL I DAWID
Wyprawa przeciw Amalekitom
30 12 Dali mu też kawałek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy to zjadł, ożywił się: przez trzy doby bowiem nic nie jadł ani nie pił.


Zobacz rozdział