1 Sm 5,6

DZIWNE DZIEJE ARKI PRZYMIERZA*
Arka w niewoli
5 6 Ręka Pańska zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i przeraziła ich. Ukarał On guzami* tak mieszkańców Aszdodu, jak i jego okolic.


Przypisy

4,1 - Treścią zasadniczą 1 Sm 4,1-6,21 są dzieje Arki Przymierza. Dalsze dzieje arki podano w 2 Sm 6 oraz w 1 Krl 8,3-11.
5,6 - Hemoroidalnymi. Por. Ps 78[77],66.

Zobacz rozdział