1 Sm 7,12

SAMUEL I SAUL
Samuel - ostatni sędzia Izraela
7 12 Potem Samuel wziął jeden kamień i ustawił między [miastami] Mispa a Jeszana, nazywając go Eben-Haezer*, mówiąc: «Aż dotąd wspierał nas Pan».


Przypisy

7,12 - Tzn. "Kamień Pomocy". Tekst popr. wg LXX i syr.

Zobacz rozdział