1 Sm 7,2

SAMUEL I SAUL
Samuel - ostatni sędzia Izraela
7 2 Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim upłynął długi okres lat dwudziestu. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem.


Zobacz rozdział