1 Tes 5,18

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.


Zobacz rozdział