1 Tes 5,19-28

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 19 * Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła*.
Zakończenie
23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało* bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. 25 Bracia, módlcie się także i za nas! 26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym! 27 Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom. 28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!


Przypisy

5,19 - Mowa o charyzmatach. Por. 1 Kor 14.
5,22 - Inni tłum.: "wszelkiego rodzaju zła".
5,23 - Trzy te terminy oznaczają całego odkupionego człowieka: ciało, duszę i życie nadprzyrodzone.

Zobacz rozdział