1 Tes 5,22

Zasady ładu społecznego chrześcijan
5 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła*.


Przypisy

5,22 - Inni tłum.: "wszelkiego rodzaju zła".

Zobacz rozdział