1 Tes 5,24

Zakończenie
5 24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.


Zobacz rozdział