1 Tm 2,11-12

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy
2 11 Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. 12 Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam* ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości.


Przypisy

2,12 - Zob. przypis do 1 Kor 14,34n.

Zobacz rozdział