1 Tm 2,13

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy
2 13 Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa.


Zobacz rozdział