1 Tm 2,15

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy
2 15 Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają* w wierze i miłości, i uświęceniu - z umiarem.


Przypisy

2,15 - Liczba mnoga w tekście gr. jest odpowiedzią na domyślne pytanie, co będzie ze zbawieniem kobiet, które nie rodzą.

Zobacz rozdział