1 Tm 5,20

Prezbiterzy
5 20 Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich*, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem.


Przypisy

5,20 - Tzn. wobec kolegium prezbiterów.

Zobacz rozdział