1 Tm 5,8

Sprawa wdów*
5 8 A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.


Przypisy

5,3 - -16 Kościół pierwotny otaczał wdowy szczególną opieką. Mowa tu o trzech ich rodzajach: 1. mających rodziny, 2. pozbawionych opieki, 3. spełniających funkcje w gminie chrześcijańskiej

Zobacz rozdział