1 Tm 6,12

Zachęta do wiernej służby
6 12 Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.


Zobacz rozdział