1 Tm 6,20-21

Zakończenie
6 20 O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy*, 21 jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary. Łaska z wami!


Przypisy

6,20 - Fałszywe, rzekomo wyższe poznanie i mądrość (gnoza).

Zobacz rozdział