2 Kor 1,20

Zmieniony program podróży apostolskiej Pawła
1 20 Albowiem ile tylko obietnic Bożych*, wszystkie są "tak" w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na chwałę.


Przypisy

1,20 - Znanych z ST.

Zobacz rozdział