2 Kor 13,5

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
Zbawienie Koryntian celem apostolskich zabiegów Pawła
13 5 Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.


Zobacz rozdział