2 Kor 3,1

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Godność apostolskiego powołania
3 1 Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać?* Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?


Przypisy

3,1 - Owo "zalecanie siebie słuchaczom" było prawdopodobnie zarzucane Pawłowi przez jego przeciwników.

Zobacz rozdział