2 Kor 4,10

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 10 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa*, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.


Przypisy

4,10 - Udręki apostolskie, przyrównywane do cierpień i konania Jezusa.

Zobacz rozdział