2 Kor 4,6

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
W służbie całej prawdy
4 6 Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem*, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.


Przypisy

4,6 - Por. Rdz 1,3; Ga 1,16.

Zobacz rozdział