2 Kor 5,15

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Apostolskie działanie
5 15 A właśnie za wszystkich umarł <Chrystus> po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał*.


Przypisy

5,15 - Por. Rz 4,25; Rz 14,7nn.

Zobacz rozdział