2 Kor 7,15

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Ostrzeżenia i wnioski
7 15 Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem*.


Przypisy

7,15 - Prawdopodobnie w przeświadczeniu, że chodzi o kogoś, kto jest w pewnym sensie wysłannikiem Boga samego.

Zobacz rozdział