2 Krl 17,30

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Pochodzenie Samarytan
17 30 Mianowicie: ludzie z Babilonu ulepili Sukkot-Benota*, ludzie z Kuta ulepili Nergala, ludzie z Chamat, ulepili Aszima,


Przypisy

17,30 - Tekst skażony, różnie popr.; por. "Sikkut" Am 5,26.

Zobacz rozdział