2 Krl 19,27

SCHYŁEK KRÓLESTWA JUDY: EZECHIASZ, PROROK IZAJASZ I ASYRIA
Bóg odpowiada przez Izajasza
19 27 Lecz Ja wiem, kiedy wstajesz [i kiedy]* spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz, <i jak cię ponosi złość przeciw Mnie>.


Przypisy

19,27 - Zob. Iz 37,28.

Zobacz rozdział