2 Krl 21,6

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI
Manasses panuje w Judzie (699-643)
21 6 Przeprowadził syna swego przez ogień*, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż Go pobudził do gniewu.


Przypisy

21,6 - Zob. przypis do 2 Krl 16,3.

Zobacz rozdział