2 Krl 23,15

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Reforma religijna w kraju
23 15 Nawet ołtarz będący w Betel - wyżynę utworzoną przez Jeroboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu* - zburzył również ten ołtarz i wyżynę, potłukł jej kamienie, starł na proch, spalił też aszerę.


Przypisy

23,15 - Zob. 1 Krl 12,29.

Zobacz rozdział