2 Krl 23,29

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Reforma religijna w kraju
23 29 Za jego czasu faraon Neko*, król egipski, wyruszył do* króla asyryjskiego nad rzekę Eufrat. Gdy król Jozjasz wyszedł przeciw niemu, Neko spowodował jego śmierć w Megiddo, zaraz przy pierwszym spotkaniu.


Przypisy

23,29 - Neko II (609-594) spieszył na pomoc ostatniemu królowi asyryjskiemu, wygnanemu przez Medów i Babilończyków; "do" - tekst hebr. popr.

Zobacz rozdział