2 Krl 24,8n

UPADEK JEROZOLIMY
Jechoniasz (598/7) i pierwsze przesiedlenie*
24 8 W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy. 9 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec.


Przypisy

24,8 - 2 Krl 24, 8-16 - Nastąpiło ono w roku 597. Król zabrał rzemieślników do prac przy rozbudowie Babilonu.

Zobacz rozdział