2 Krl 25,7

UPADEK JEROZOLIMY
Oblężenie i zburzenie Jerozolimy (587/586)
25 7 Synów Sedecjasza wymordowano na jego oczach, a [król babiloński] rozkazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Następnie uprowadził go do Babilonu.


Zobacz rozdział