2 Krl 3,4

WOJNA MOABSKA
Wyprawa przeciw Moabowi
3 4 Mesza*, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów.


Przypisy

3,4 - Stela Meszy (blok bazaltowy z opisem dzieł Meszy, odnaleziony w r. 1868 w Dibon, w Zajordaniu) również wspomina, iż część kraju Moabu podlegała Izraelowi przez jakiś czas.

Zobacz rozdział