2 Krl 6,31

WOJNY ARAMEJSKIE
Głód w oblężonej Samarii
6 31 Oświadczył wtedy: «To niech mi uczyni Bóg i tamto dorzuci*, jeżeli głowa Elizeusza, syna Szafata, pozostanie na nim jeszcze dzisiaj!»


Przypisy

6,31 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział