2 Krl 7,16

WOJNY ARAMEJSKIE
Odkrycie obozu opuszczonego przez Aramejczyków
7 16 Wówczas lud wyszedł i złupił obóz aramejski. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała jednego sykla, dwie sea jęczmienia też jednego sykla - według słowa Pańskiego.