2 Krl 8,15

WOJNY ARAMEJSKIE
Elizeusz i Chazael z Damaszku
8 15 Następnego dnia Chazael wziął nakrycie, zamoczył w wodzie i rozciągnął na jego twarzy, tak iż on umarł. Chazael zaś w jego miejsce został królem.


Zobacz rozdział