2 Krl 8,19

WOJNY ARAMEJSKIE
Joram panuje w Judzie (848-841)
8 19 Jednakże Pan nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę, Dawida - tak jak mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze*.


Przypisy

8,19 - Tekst popr. wg 1 Krl 11,36 (zob.).

Zobacz rozdział