2 Krl 8,20

WOJNY ARAMEJSKIE
Joram panuje w Judzie (848-841)
8 20 Za jego czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla.


Zobacz rozdział