2 Krl 9,6

DZIEJE JEHU
Uczeń Elizeusza namaszcza Jehu na króla
9 6 Wtedy [Jehu] podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla nad ludem Pańskim, nad Izraelem.


Zobacz rozdział