2 Krn 12,15

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Niewierność Roboama*
12 15 A czyż dzieje Roboama, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w Dziejach proroka Szemajasza i "Widzącego" Iddo, <w porządku rodowodu>? Walki zaś Roboama z Jeroboamem trwały przez cały czas.


Przypisy

12,1 - Por. 1 Krl 14,21-31 z przypisami.

Zobacz rozdział