2 Krn 12,16

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Niewierność Roboama*
12 16 Po czym spoczął Roboam przy swoich przodkach i pogrzebany został w Mieście Dawidowym, a syn jego Abiasz został w jego miejsce królem.


Przypisy

12,1 - Por. 1 Krl 14,21-31 z przypisami.

Zobacz rozdział