2 Krn 13,2

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Abiasz wojuje z Jeroboamem*
13 2 Trzy lata królował w Jerozolimie. Jego matce było na imię Maaka*, córka Uriela z Gibea. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka.


Przypisy

13,1 - Por. 1 Krl 15,1-8.
13,2 - Maaka - wg 2 Krn 11,20; 1 Krl 15,2; była córka Absaloma, a nie Uriela z Gibea. Tu tekst skażony ma imię męskie "Mikajahu" (2 Krn 17,7).

Zobacz rozdział