2 Krn 16,11

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Asa przeciw Baszy*
16 11 Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są wszystkie w Księdze Królów judzkich i izraelskich.


Przypisy

16,1 - Por. 1 Krl 15,16-22.

Zobacz rozdział