2 Krn 2,1

SALOMON
Ostatnie przygotowania do budowy świątyni*
2 1 Odliczył potem Salomon siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn do dźwigania i osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a kierowników nad nimi trzy tysiące sześciuset.


Przypisy

2,1 - (2 Krn 2,1-15) - Por. 1 Krl 2,17; 1 Krl 5,15-20.

Zobacz rozdział